Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY SZANSĄ NA PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I OKAZJĄ DO PRZEŻYCIA WSPANIAŁEJ PRZYGODY !

 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem bezpieczeństwa państwa i przygotowują się do reagowania na każde militarne lub niemilitarne zagrożenie naszego kraju. Dlatego potrzebujemy jak najlepszych ludzi, którzy sprostają zadaniom, które armia ma do wypełnienia.
 
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, a co się z tym wiąże modernizacja techniczna armii, determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy i przygotowania ich do obsługi nowoczesnego sprzętu, systematycznie wchodzącego na wyposażenie jednostek wojskowych. Żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest podtrzymywanie ich kondycji, wyszkolenia oraz zapoznanie z nowoczesną techniką wojskową sposobem jej wykorzystywania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom a jednocześnie licząc na zrozumienie ze strony żołnierzy rezerwy, w 2013 roku przywrócony został obowiązek odbywania ćwiczeń.
 

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 
Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych według stopnia wojskowego (Załacznik do Rozporządzenia MON z dnia 13 stycznia 2017 r. poz. 171):

 

Lp.

Stopień wojskowy

Procent od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Kwota w zł

1

2

3

4

1

generał (admirał)

13,40

550,74

2

generał broni (admirał floty)

11,20

460,32

3

generał dywizji (wiceadmirał)

9,60

394,56

4

generał brygady (kontradmirał)

7,90

324,69

5

pułkownik (komandor)

7,00

287,70

6

podpułkownik (komandor porucznik)

5,90

242,49

7

major (komandor podporucznik)

5,10

209,61

8

kapitan (kapitan marynarki)

4,50

184,95

9

porucznik (porucznik marynarki)

4,25

174,68

10

podporucznik (podporucznik marynarki)

4,20

172,62

11

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,95

162,35

12

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

3,85

158,24

13

chorąży (chorąży marynarki)

3,70

152,07

14

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

3,60

147,96

15

starszy sierżant (starszy bosman)

3,50

143,85

16

sierżant (bosman)

3,45

141,80

17

plutonowy (bosmanmat)

3,35

137,69

18

starszy kapral (starszy mat)

3,30

135,63

19

kapral (mat)

3,25

133,58

20

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,95

121,25

21

szeregowy (marynarz)

2,85

117,14

Najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego: 4110 zł

Pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, żołnierzowi w czynnej służbie przysługuje świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnice pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym z wojska uposażeniem.
 

 ODPOWIEDZALNOŚĆ KARNA ZA NIE STAWIENIE SIĘ NA ĆWICZENIA

  • Kto będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do dbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu Karnego).
  • Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
  • W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki
tel. 261347357
fax. 261347509
wkusuwalki@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.