Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Droga do zawodowej służby wojskowej

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

"Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic."

Konstytucja RP art.26

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej stoją na straży bezpieczeństwa państwa. Zmiany jakie zachodzą we współczesnym świecie wymagają gotowości do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Do realizacji powyższego celu niezbędni są ludzie odpowiednio wyselekcjonowani i ustawicznie szkoleni, mający do tego celu nowoczesny sprzęt – żołnierze zawodowi. Jeżeli Jesteś obywatelem Polski,  Pełniłeś czynną służbę wojskową, Jesteś ambitny, zmotywowany, dyspozycyjny, otwarty na nowe doświadczenia, sprawny fizycznie i odporny na stres to jest to propozycja dla Ciebie.

Nabór do zawodowej służby wojskowej ma charakter otwarty, daje niepowtarzalną możliwość rozwoju zarówno pod kontem zdobywania nowych kwalifikacji przydatnych podczas pełnienia zawodowej służby wojskowej jak i również na cywilnym rynku pracy. To sposób na ciekawe i pełne wrażeń życie. Już dziś możesz zacząć realizować swoje ambicje i plany pełniąc zawodową służbę wojskową.   Szerszych informacji w sprawie naboru do zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wydziale Rekrutacji pod nr telefonu 261-347-357, lub osobiście w siedzibie WKU w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a od poniedziałku do piątku. Jednocześnie zapraszamy na strony internetowe:

www.mon.gov.pl

www.wojsko-polskie

 

DROGA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza swój akces we właściwej ze względu zamieszkania Wojskowej Komendzie Uzupełnień, gdzie ustala się czy  spełnia warunki do powołania m.in.:

 1. Niekaralność
 2. Wykształcenie cywilne:
 • korpus szeregowych – wykształcenie minimum gimnazjalne ukończone w terminie;
 • korpus podoficerów – wykształcenie minimum średnie.
 • korpus oficerów – wykształcenie wyższe.
 1. Posiadane uprawnienia;
 2. Wyszkolenie wojskowe;

Kandydat może ubiegać się o skierowanie do Jednostki Wojskowej, (która aktualnie przeprowadza egzaminy dla kandydatów) celem praktycznego sprawdzenia jego kwalifikacji.
Po pozytywnie zdanym egzaminie w JW i uzyskaniu zaświadczenia od Dowódcy JW o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe, kandydat kierowany jest do Wojskowej Pracowni Psychologicznej i Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem orzeczenia zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na proponowanym stanowisku.
Kandydat za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień składa fizycznie lub elektonicznie (ePUAP) wniosek  o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Do przedmiotowego wniosku dołącza:

 

 • Odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie ubiegającej się o powołanie postępowania karnego;
 • Kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia stanowisku służbowym.

 

 

Procedura powołania do zawodowej służby wojskowej kandydata
w trakcie odbywania przez niego służby przygotowawczej

 

 

DROGI OCHOTNIKU!

Poniżej przedstawiamy procedurę ubiegania się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej w czasie pełnienia służby przygotowawczej:

 1. Już w chwili otrzymania karty powołania do służby przygotowawczej pracownik WKU przedstawi Tobie wolne stanowiska dla żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.
 2. Następnie, według Twoich preferencji w systemie informatycznym zostanie „zarezerwowane” stanowisko służbowe w wybranej przez Ciebie jednostce wojskowej.
 3. Jeżeli w WKU nie wybrałeś sobie stanowiska, dowódca jednostki wojskowej,
  w której pełnisz służbę zapyta Ciebie ponownie jakie stanowisko i w której jednostce chcesz służyć.
 4. O Twoim wyborze zostanie powiadomiona docelowa jednostka wojskowa, w której zamierzasz pełnić zawodową służbę wojskową.
 5. Już w czasie odbywania służby przygotowawczej zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną do wybranej przez Ciebie jednostki wojskowej, z możliwością  jej przeprowadzenia z wykorzystaniem środków łączności na odległość.
 6. Po pozytywnym zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej uzyskasz zgodę  Dyrektora Departamentu MON o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe celem  pełnienia zawodowej służby wojskowej w wybranej przez Ciebie jednostce wojskowej i zostaniesz o tym poinformowany.
 7. Po uzyskaniu zgody, składasz wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę przygotowawczą.
 8.  Dowódca Jednostki Wojskowej ze względu na miejsce pełnienia służby przygotowawczej, skieruje Ciebie, do właściwej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. O wynikach badań na bieżąco zostaniesz poinformowany.
 9. Pod koniec służby przygotowawczej zdajesz egzamin końcowy i składasz przysięgę wojskową. Wyniki egzaminu wraz z opinią służbową zostaną przesłane do jednostki wojskowej w której będziesz żołnierzem zawodowym.
 10. Dowódca jednostki wojskowej w której wyraziłeś chęć pełnienia służby zawodowej wydaje rozkaz o wyznaczeniu na stanowisko oraz zapoznaje Cię  z rozkazem o powołaniu. Ty podpisujesz kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej.
 11. Skierowanie z określoną datą stawiennictwa w jednostce wojskowej zostanie wręczone przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień po zakończeniu służby, lub w przypadku jej pełnienia, przez Dowódcę jednostki Wojskowej. Wraz z doręczeniem przedmiotowego skierowania, organy te zawiadomią dotychczasowego pracodawcę o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

GRATULUJEMY!

JESTEŚ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

PAMIETAJ!

 

Udając się na szkolenie w ramach służby przygotowawczej   zabierz ze sobą nw. dokumenty, które będą niezbędne w czasie składania wniosku do zawodowej służby wojskowej:

 

 • odpis lub dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia;
 • oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie ubiegającej się o powołanie postępowania karnego;
 • dokumentację medyczną na potrzeby orzecznictwa o zdolności do zawodowej służby   wojskowej wystawioną przez komisję lekarską.

 

UWAGA!

 

Jeżeli w czasie pełnienia służby przygotowawczej nie podjąłeś decyzji o wstąpieniu w szeregi żołnierzy zawodowych, możesz to zrobić w każdej chwili będąc żołnierzem rezerwy. Wystarczy udać się na kwalifikację do zawodowej służby  wojskowej w wybranej przez Ciebie jednostce wojskowej.
W załączeniu otrzymujesz aktualne wykazy jednostek wojskowych na terenie całego kraju, które prowadzą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.  Znajdują się one również na stronie internetowej WKU w Suwałkach wkusuwalki.wp.mil.pl i są na bieżąco  aktualizowane.

 

 

WAŻNA INFORMACJA!

Wykazy jednostek wojskowych prowadzących kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej znajdują się na stronie internetowej WKU w Suwałkach, na bieżąco są aktualizowane z chwilą nadesłania przez jednostkę wojskową informacji o wolnych stanowiskach.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki
tel. 261347357
fax. 261347509
wkusuwalki@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.