Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

W 2018 roku szkolenie w ramach służby przygotowawczej realizowane będzie w następujących terminach:

1)    Korpus oficerów:
•    od 8 stycznia do 6 lipca

2)    Korpus podoficerów:
•    od 1 lutego do 29 czerwca
•    od 3 lipca do 30 listopada

3)    Korpus szeregowych:
•    od 8 stycznia do 27 kwietnia
•    od 7 maja do 31 sierpnia
•    od 5 września do 22 grudnia

 Służbę przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR, lecz wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej. Służba przygotowawcza wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom osób, które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza.

2. Do kogo adresowana jest służba przygotowawcza?

Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służba przygotowawcza jest formą przygotowania osób zgłaszających chęć służby w NSR. Inaczej, służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. 

3. Kto może być powołany do służby przygotowawczej? 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
1) co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

4. Gdzie odbywa się szkolenie w ramach służby przygotowawczej?

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
1) oficerów - uczelnie wojskowe;
2) podoficerów - szkoły podoficerskie;
3) szeregowych - ośrodki szkolenia.

5. Jaki tytuł posiadają szkoleni w czasie pełnienia służby przygotowawczej?

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
1) Podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
2) Kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
3) Elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

6. Jaki jest czas trwania służby przygotowawczej? 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

7. Czy można pełnić służbę przygotowawczą w kilku okresach? 

Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych – w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 8. Czy będąc studentem mogę odbyć szkolenie wojskowe? 

 Będąc studentem można odbyć szkolenie wojskowe w ramach służby przygotowawczej. Aby nie kolidowało to z tokiem studiów, służba ta realizowana będzie w dwóch okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych, po zakończeniu dwóch kolejno następujących po sobie lat studiów. Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje:

1) w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane w terminie lipiec – wrzesień;
2) w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy, realizowane w terminie lipiec – sierpień.
Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić, jeśli czas trwania studiów umożliwia ukończenie tej służby.

 9. Ile „zarabia” żołnierz służby przygotowawczej? 

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Żołnierzowi służby przygotowawczej kształcącemu na potrzeby korpusu:

 1) oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

2) podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

 3) szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

 Ponadto okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

10. Jakie są terminy powołania do służby przygotowawczej? 

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

1) na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczniu lub kwietniu;

2) na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: lutym lub lipcu;

3) na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczniu, maju lub wrześniu;

4) na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.

11. Jeżeli będę miał dodatkowe pytania, gdzie mogę się zgłosić? 

 Szczegółowych informacji dotyczących służby przygotowawczej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach udziela Wydział Rekrutacji. Można zgłosić się osobiście lub telefonicznie: 261347357 lub 261347358 oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

 Opracował: ppłk J. Kowalewski

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki
tel. 261347444
fax. 261347509
wkusuwalki@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.