Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne


Służba przygotowawcza – to rodzaj czynnej służby wojskowej przeznaczony dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

 Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 

 

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:

 1. Niekarana za przestępstwo umyślne.
 2. Posiadająca obywatelstwo polskie.
 3. Odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 4. Wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej podstawowe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OBEJMUJE:

 1. Analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji   wojskowej.
 2. Rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Sprawdzenie karalności ochotnika.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 1. Wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej.
 2. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc
  w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

 

 

WAŻNA INFORMACJA

Kandydat odbywający szkolenie w ramach służby przygotowawczej już w trakcie jej trwania ma możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej
w jednostkach na terenie całego kraju.

 

>>> procedura powołania do zawodowej służby wojskowej kandydata w trakcie odbywania przez niego służby przygotowawczej<<<

 

 

CZAS TRWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ WYNOSI DLA ŻOŁNIERZA KSZTAŁCĄCEGO SIĘ:

 1. Na oficera – do sześciu miesięcy.
 2. Na podoficera – do pięciu miesięcy.
 3. Na szeregowego – 28 dni.

 

 

Kształcenie żołnierza obejmuje w przypadku żołnierza kształcącego się na:

      1. Oficera lub podoficera:

 1. okres kształcenia podstawowego;
 2. okres kształcenia specjalistycznego.

      2. Szeregowego - okres kształcenia podstawowego.

 

 

Terminy powołań do służby przygotowawczej w 2021 r.

 1. Na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w styczniu lub kwietniu (obecnie brak ustalonych terminów).
 2. Na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – od 01.02.2021 r. do 07.05.2021 r. oraz od 05.07.2021 r.
 3. Na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych:

 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

11.01 do 06.02.2021 r.

18.01 do 13.02.2021 r.

01.02 do 27.02.2021 r.

08.02 do 06.03.2021 r.

22.02 do 20.03.2021 r.

01.03 do 27.03.2021 r.

08.03 do 02.04.2021 r.

06.04 do 01.05.2021 r.

12.04 do 08.05.2021 r

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

04.05 do 29.05.2021 r.

24.05 do 19.06.2021 r.

31.05 do 26.06.2021 r.

07.06 do 03.07.2021 r.

05.07 do 31.07.2021 r.

 

02.08 do 28.08.2021 r.

09.08 do 04.09.2021 r.

30.08 do 25.09. 2021 r.

 

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

06.09 do 02.10.2021 r.

27.09 do 23.10.2021 r.

04.10 do 30.10.2021 r.

08.11 do 04.12.2021 r.

15.11 do 11.12.2021 r.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą:

 1. Na potrzeby korpusu oficerów – uczelnie wojskowe.
 2. Na potrzeby korpusu podoficerów – szkoły podoficerskie.
 3. Na potrzeby korpusu szeregowych – ośrodki szkolenia, jednostki wojskowe.

 

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 1. Podchorążego – jeżeli kształcą się na oficera.
 2. Kadeta – jeżeli kształcą się na podoficera.
 3. Elewa – jeżeli kształcą się na szeregowego.

 

 

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Żołnierzowi służby przygotowawczej kształcącemu na potrzeby korpusu:

 1. Oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 2466 zł brutto.
 2. Podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1644 zł brutto.
 3. Szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1233 zł brutto.

 odprawa po zakończeniu służby - 2540 zł brutto.

Ponadto okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

 

W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz może złożyć wniosek o:

 1. Zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
 2. Powołanie do:
  a. terytorialnej służby wojskowej;
  b. zawodowej służby wojskowej.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki
tel. 261347357
fax. 261347509
wkusuwalki@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.