Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla pracodawców


Prawa pracodawcy wobec pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową

 • Każdy z pracodawców ma możliwość zapoznania się z wykazem dni szkoleniowych swojego pracownika. Jest on sporządzany do 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym pełniona będzie służba w TSW. Pracownik ma obowiązek zapoznać pracodawcę z wykazem tych dni. Ma też obowiązek informowania pracodawcy o wszelkich zmianach tych terminów.
 • Dodatkowo, w przypadku wezwania pracownika do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa Wojskowy Komendant Uzupełnień niezwłocznie zawiadamia pracodawcę żołnierza. Na czas pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa, pracodawca udziela pracownikowi bezpłatnego urlopu.
 • Pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo Terytorialsa (dotyczy żołnierzy, którzy odbyli wcześniej służbę wojskową).

Zwrot pieniędzy przysługuje m. in. za:
- przeszkolenie pracownika, który będzie pełnił zastępstwo
- wszelkie opłaty wynikające z przeprowadzenia badań przed objęciem stanowiska pracy
- przedzielenie odzieży ochronnej
- zwrot kosztów odprawy wypłacanej jednorazowo Terytorialsowi będącemu żołnierzem rezerwy w momencie powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej

W celu uzyskania zwrotu w/w kosztów pracodawca składa wniosek w sprawie wypłaty świadczenia do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty. Wniosek może być złożony nie później niż 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza z pełnienia terytorialnej służby rotacyjnie.


Obowiązki Pracodawcy wobec pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową

 • W okresie od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania do terytorialnej służby wojskowej, a przed jej zakończeniem – pracodawca nie może zwolnić ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Ochrona ta nie przysługuje jednak pracownikowi, jeżeli pracodawca ma podstawy by rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.
 • Na czas odbywania szkoleń rotacyjnych, pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego z zachowaniem wszystkich uprawnień, które wynikają ze stosunku pracy z wyjątkiem wynagrodzenia.
 • Każdy pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje jednorazowo od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, która podlega opodatkowaniu.


Akty prawne

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie.


Źródło: www.terytorialsi.wp.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki
tel. 261347357
fax. 261347509
wkusuwalki@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.